RUT-avdrag

Få mer tid över till annat med RUT

Maxbeloppet för RUT-arbete för köpare som inte fyllt 65 år vid betalningsårets ingång är 25.000 SEK. Dessa regler är nya och gäller för RUT-arbete från och med den 1 januari 2016 För de som passerat 65 års ålder vid betalningsårets ingång är 50 000 kr maxbelopp.

Nytt för 2016 är att matlagning inte längre ger rätt till skattereduktion, dessa regler trädde i kraft 1/1-16. För städarbete och rengöringsarbete omfattar skattereduktionen endast enklare arbeten och flyttstädning.

Allmän information om ROT och RUT: Länk